Khoá Học Online

Khoá học Kinh doanh thời trang trực tiếp 3 ngày chuyên sâu

 
4.990.000đ

Khoá học Kinh doanh thời trang học online qua Unica

 
590.000đ

Khoá học Kinh doanh thời trang học online qua Zoom

 
1.500.000đ

Coaching riêng chuyên sâu về Marketing

 
15.000.000đ

Coaching chuyên sâu về mô hình KD thời trang

 
50.000.000đ

Coaching chuyên sâu về kinh doanh online – vận hành cửa hàng

 
50.000.000đ